e-mail

Var finns jag?

Where to find me!


INDIA usa

Keep our planet alive, India 2009, 2010, 2013 och 2017

Goa, Delhi, Kaliyanwala, 42 konstnärer från Europa USA och Arabstaterna reste till Indien och deltog i utställningar och workshops tillsammans med Indiska konstnärer och barn.
42 artist from Europe USA and the Arab states went to India for exhibitions and workshops together with Indien artists and children. In Goa we made an 130 meter wallpainting .
www.tellusart.org

 2017 En Skulptur av återvinnings material

 Skulpturen heter ”Wy not W-cycle