e-mail

Var finns jag?

Where to find me!


COW PARADE cow

Muta med klöver kompis
Bribe with clover
Cirka sju kor från Stockholmsutställningen blev små porslin- eller resenitkor som sprids runt hela världen. Muta med Klöver blev en av dessa och finns nu som samlar ko i liten format 16 x 9,5 x 6 cm.

Cow Parade i Västervik 2004
Alla 6:or i kommunen fick varsin porslinsko av Bohaget att utsmycka, korna stod i en miniatyr Cow Parade. Dessa kor samt denna ko nyKOmlingen som Cow parade skänkte, auktionerades bort i oktober, pengarna gick till BRIS.
Min idé till motivet är mobbing och utanförskap, alla har ögonen på kon som försöker komma undan.

Mu-båt
Transportfordon i vattenstaden Stockholm och skulle placeras i fontänen på Sergelstorg. Flera idrottsarrangemang gjorde att ungdomar dansade i fontänen under helgerna och kon placerades i Gallerian denna sommar.
Se mu-båten på ryska

MUta med klöver Kompis
Efter alla mutskandaler fick jag idén till denna ko. Den stod på Katarina Bangatan och efter halva utställningen skulle kon flyttas till Strandvägen. Kon blev kvar på söder, en fanklubb hade bildats som skyddade kon från skadegörelse.

 
Cow Parade 2004 Stockholm
Världens största konstutställning
har varit i ca 60 huvudstäder runt världen.
Det ställdes ut 70 kor i staden
som senare auktionerades ut,
behållningen till BRIS .

Muta med klöver kompis

mu-båt